Ο Όμηρος περιέγραφε το ελαιόλαδο ως ροή ατόφιου χρυσαφιού και οι αρχαίοι Έλληνες ως προϊόν με θεϊκή προέλευση. Μοιραία, η ονομασία της εταιρείας μας, που έχει ως βάση το λάδι και τα παράγωγα του, δεν θα μπορούσε παρά να φέρει το όνομα θεό ροή. Ετυμολογικά θεϊκή ροή.

Δημιουργήσαμε τη Θεορροή συνεχίζοντας τα βήματα της οικογένειας μας σε συνδυασμό με την αγάπη μας για τα προϊόντα της ελληνικής γης. Η κατάλληλη συλλογή, η συσκευασία και διάθεση των προϊόντων μας, διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα που φέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Με τιμή, Αικατερίνη Μουστάκατου.